Klientudtalelser / Mod til at komme videre i livet

Mod til at komme videre i livet

Jeg havde i flere år vidst, at jeg skulle finde mig en anden vej i livet end det job, som jeg havde i Staten, hvor jeg havde været i mange år. Jeg vidste dog ikke, hvordan jeg skulle få mod til at handle på det. Jeg havde været på forskellige selvudviklingsforløb, men det havde ikke ført til handling.

Jeg kunne mærke en angst i maven (trykken eller klump i solar plexus), når jeg tænkte på det. Jeg havde egentlig henvendt mig til Zrinka for at få forløst min stive nakke. Den var hun ikke i tvivl om, at hun kunne forløse, men hun mente, at stivheden ville komme igen, hvis jeg ikke fik håndteret min angst i solar plexus. Altså valgte jeg først at sætte fokus på min angst i solar plexus.

Efter fire sessioner hos Zrinka var der ikke mere at mærke i solar plexus, og jeg havde fået vendt op og ned på mine forestillinger om livet. Hver session havde nemlig handlet om forløsning af et tidligere liv. Alle fire liv havde handlet om at leve i skjul eller ikke at vise, hvem jeg i virkeligheden var.
Zrinka brugte en metode, hvor hun guidede mig til at mærke form og farve ind i den angst jeg mærkede i solar plexus –– disse former og farver skiftede og viste til sidst et billede af et svært liv fra en anden tidsalder, hvor jeg var en anden end den jeg er i dag. Zrinka brugte en let banken på mine fingre til at hjælpe til at forløse de tidligere liv.

Forløsningen af de fire tidligere liv var i sig selv en markant oplevelse, men det mest bemærkelsesværdige var dog – at da angsten i solar plexus var væk kunne jeg ikke udholde at blive i mit job længere. Jeg sagde derfor op – og er nu i gang med at finde vej i mit nye liv.
 Behandling af angst
 Navn udeladt af hensyn til klientens privatliv
 
Center for Energimedicin | CVR: 28225644 | Viborggade 7, 2100 København Ø  | Tlf.: 50 51 55 40